Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Πρόεδρος: Γιάννης Παναγή
 2. Αντιπρόεδρος: Λουκάς Κούσιος (Νομικός Σύμβουλος)
 3. Γραμματέας/National Director: Ελένη Ρωσσίδου
 4. Ταμίας: Ρένος Κλωνάρη
 5. Sport Director: Σπύρος Ττοφή
 6. Μέλος: Χάρης Χαρή
 7. Μέλος: Αριστούλα Αλεξάνδρου – (Πρόεδρος Επιτροπής Εθελοντών)
 8. Μέλος: Γιώργος Λεοντίου – (Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Προβολής/Εκδηλώσεων)
 9. Μέλος: Πανίκος Χριστοδούλου – (Πρόεδρος Επιτροπής Γονέων και Αθλητών)
 10. Μέλος: Φύτος Παπουτέ- (Πρόεδρος Επιτροπής Χορηγών)
 11. Μέλος: Ελισσέος Κουρτέλλας
 12. Μέλος: Ανδρέας Χαραλάμπους