Πρόγραμμα Νεαροί Αθλητές (Young Athletes Program)

Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» είναι ένα αθλητικό πρόγραμμα για παιδιά με διανοητική αναπηρία, ηλικίας από 2 έως 7 ετών, το οποίο προετοιμάζει τα παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να ενταχθούν στον κόσμο των Special Olympics.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, μέσω μια σειράς κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων, σχεδιασμένων ειδικά για μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους.

Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» στοχεύει στην ενδυνάμωση τόσο της φυσικής κατάστασης όσο και της αυτοεκτίμησης των παιδιών, βοηθώντας τα να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε αθλήματα και για την κοινωνικοποίησή τους πριν από τη συμμετοχή τους σε αγώνες Special Olympics.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Νεαροί Αθλητές» είναι οι ακόλουθοι:

Να προσελκύσει παιδιά με διανοητική αναπηρία μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες και παιχνίδια σχεδιασμένα να προάγουν τη φυσική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη

Να καλωσορίσει τα μέλη των οικογενειών των παιδιών με διανοητική αναπηρία στο δίκτυο στήριξης των Special Olympics

Να ενημερώσει σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών με διανοητική αναπηρία μέσα από συμμετοχή σε ομάδες ένταξης με συνομήλικους, επιδείξεις και άλλες εκδηλώσεις

Οι «Νεαροί Αθλητές» είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα που μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορες μαθησιακές καταστάσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι οικογένειες να παίζουν με τους μικρούς αθλητές τους στο σπίτι σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είναι, επίσης, κατάλληλο για μικρές ομάδες μικρών παιδιών με και χωρίς διανοητική αναπηρία σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία.

Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» περιλαμβάνει διάφορα μέσα για να καθοδηγεί τα μέλη των οικογενειών, τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες όταν διεξάγουν δραστηριότητες «Νεαρών Αθλητών» με τα παιδιά, τα αδέλφια, τα ξαδέρφια, τα εγγόνια, τους μαθητές ή τους ασθενείς τους.

• Οδηγός «Νεαροί Αθλητές» – περιγραφή των επίσημων δραστηριοτήτων των «Νεαρών Αθλητών»

• Εκπαιδευτικό DVD – Εκπαιδευτικό βίντεο με παιδιά να εκτελούν δραστηριότητες των «Νεαρών Αθλητών»