Δωρεές

IBAN SPECIAL OLYMPICS CYPRUS

 

Για εισφορές παρακαλώ όπως τις κατατέθετε στο Λογαριασμό Special Olympics Cyprus