ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

6. KATASTATIKO SPECIAL OLYMPICS CYPRUS