Διοικητική Δομή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Λουκάς Κούσιος

Αντιπρόεδρος Αριστούλα Αλεξάνδρου

Γεν. Γραμματέας Ελένη Ρωσσίδου

Ταμίας Γαβριήλ Ιωάννου

Πρόεδρος Τ.Ε. Σπύρος Τοφή

Μέλος Γιώργος Λεοντίου

Μέλος Ελισσαίος Κουρτέλλας

Μέλος Αντρέας Χαραλάμπους

Μέλος Χάρης Χαρή

Μέλος Μαρία Χριστοφή

Μέλος Ηλίας Σαρρής


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Σπύρος Τοφή

Μέλη:

Δέσπω Μοτίτου

Γιώργος Παναγίδης

Γιώργος Λεοντίου

Μαρία Χριστοφή

Χάρης Χαρή

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Εκδηλώσεων και Προγραμματισμού

Επιτροπή Εθελοντών

Επιτροπή Γονέων και Φίλων

Επιτροπή Προσφορών

Επιτροπή Αθλητών/ Youth Activation Program