Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: κ. Λουκάς Κούσιος
Αντιπρόεδρος: κ. Αριστούλα Αλεξάνδρου
Γραμματέας/ National Director: κ. Ελένη Ρωσσίδου
Ταμίας: κ. Γαβριήλ Ιωάννου
Πρόεδρος Τ.Ε: κ. Σπύρος Τοφή
Μέλος: κ. Χάρης Χαρή
Μέλος: κ. Ντίνα Πέγκα
Μέλος: κ. Γιώργος Λεοντίου
Μέλος: κ. Ελισσαίος Κουρτέλλας
Μέλος: κ. Ανδρέας Χαραλάμπους
Μέλος: κ. Ηλίας Σαρρής
Μέλος: κ. Μαρία Χριστοφή