Επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Σπύρος Ττοφή

 

Επιτροπή Επιμόρφωσης/ Σεμιναρίων:

Πρόεδρος: Γιώργος Λεοντίου

 

Επιτροπή Εθελοντών:

Πρόεδρος: Αριστούλα Αλεξάνδρου

Επιτροπή Γονέων 

Πρόεδρος: Ηλίας Σαρρής

Μέλος: Ελισσαίος Κουρτέλλας

Επιτροπή Χορηγών:

Πρόεδρος: Ελένη Ρωσσίδου

Μέλη: Ελισσαίος Κουρτέλλας, Γαβριήλ Ιωάννου, Ανδρέας Χαραλάμπους

Επιτροπή Αθλητών/ Youth Activation Program

Πρόεδρος: κ. Ειρένα Ζαννετή