Τεχνική Επιτροπή

Σπύρος Ττοφή – Πρόεδρος

Χάρης Χαρή- Μέλος Δ.Σ./ Επαρχία Λευκωσίας

Γιώργος Λεοντίου- Μέλος Δ.Σ./ Επαρχίες Λεμεσού-Πάφου

Γιώργος Παναγίδης- Επαρχία Λευκωσίας

Δέσπω Μοτίτου- Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Μαρία Χριστοφή – Επαρχία Λεμεσού