Τεχνική Επιτροπή

Σπύρος Ττοφή – Πρόεδρος

Χάρης Χαρή- Μέλος Δ.Σ./ Επαρχία Λευκωσίας

Γιώργος Λεοντίου- Μέλοσ Δ.Σ./ Επαρχίες Λεμεσού-Πάφου

Γιώργος Παναγίδης- Διευθυντής Γραφείου

Δέσπω Μοτίτου- Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Νάσια Κυπριανού- Επαρχία Λάρνακας