ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

On 7 Μαρτίου, 2018, posted in: Uncategorized by Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης «Τεχνικού Σύμβουλου/Διοικητικού Λειτουργού» της Ομοσπονδίας.

Απαιτούμενα προσόντα 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε  θέματα:

  • Διοίκησης Αθλητισμού, Αθλητικές Επιστήμες, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό
  • Πολύ καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και υπευθυνότητα
  • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων, η Παρασκευή 16η Μαρτίου 2018, και ώρα 13:00

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22449848/9, e-mail: info@specialolympics.com.cy

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ