Νέα

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΣ στο ΓεΣΥ σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Σημαντική ανακοίνωση η οποία δίνει στα Άτομα με Νοητική Αναπηρία το Δικαίωμα για εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής συμπληρωμής στο ΓεΣΥ

https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hioexemptionsandcopayments