Η αποστολή μας

Όραμα των Ειδικών Ολυμπιακών είναι να παρέχουν αθλητικές δραστηριότητες καθόλα την διάρκεια του Χρόνου και αγώνες σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα για άτομα με νοητικές αναπηρίες, δίνοντας τους τις ευκαιρίες να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση τον συντονισμό των κινήσεων τους στα μέτρα και στα όρια των δυνατοτήτων τους και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, την υπερηφάνεια τους, τον αλληλοσεβασμό και την κοινωνικότητα τους.