Στήριξη από την Κοινωνία

Υπάρχουν περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι με διανοητική αναπηρία σε όλο τον κόσμο.  Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί μέσα από ένα ευρύ φάσμα προπονήσεων, αγώνες και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις , δίνουν ευκαιρίες στις οικογένειες, στην κοινωνία και γενικά σε όλους  να αλλάξουν τις απόψεις τους και να στηρίξουν τους αθλητές.

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί στηρίζονται παντού.  Πραγματοποιούνται 50.000 δραστηριότητες/αγώνες  τον χρόνο , περίπου 136 την ημέρα.

Οι αθλητικές δραστηριότητες και οι αγώνες έχουν ως αποτέλεσμα να έρχονται πιο κοντά οι αθλητές, οι προπονητές, οι υποστηρικτές και οι εθελοντές στην κοινωνία.

Σε όλο τον κόσμο, οι Ειδικοί Ολυμπιακοί έχουν την στήριξη της κοινωνίας.

Έχουμε βοηθήσει για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα με διανοητική αναπηρία.

Μερικές από τις βασικές προσπάθειες του προγράμματός μας για την οικοδόμηση κοινοτήτων περιλαμβάνουν: Προγράμματα Ηγεσία Αθλητής, Πρόγραμμα Γονέων, Υγιείς Αθλητές, Πρόγραμμα ενοποίησης και νεαροί αθλητές.

Connecting Us All

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί δεν έχουν σύνορα. Ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την οικονομική κατάσταση ή το επίπεδο εκπαίδευσης, τα Special Olympics έχουν τη δυνατότητα να ενώσουν όλους τους τομείς της ζωής.

Αυτό το πνεύμα της γενναιοδωρίας, της κοινωνικής ένταξης και του εθελοντισμού βοηθά η σύνδεση με την κοινότητα στο σύνολό της. Με τον τρόπο αυτό, θα οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο και ασφαλές κόσμο.