Χάρης Χαρή

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΜΕΤΟΥΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΩΑΣΙΛ ΛΕΩΣΚΙ 1982

Μ.Α ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΑΣ VASIL LEVSKI 2007

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1984 – 2020 – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡ. ΣΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ για Ενήλικες με Νοητική Αναπηρία (Από το 1992 – 2020 υπηρέτησε με παραχώρηση υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας)

2011 – 2017 Βοηθός Διευθυντής Μέση Εκπαίδευση

2017 – 2020 Βοηθός Διευθυντής ‘Α Μέση Εκπαίδευση