Γίνε προπονητής

Οι προπονητές γενικά, διδάσκουν τις δεξιότητες και το πνεύμα που καθορίζουν ένα πραγματικό αθλητή και αποτελούν πρότυπα προς μίμηση ως προς την οικοδόμηση του χαρακτήρα των αθλητών.

Οι προπονητές των Ειδικών Ολυμπιακών, όμως, προχωρούν ακόμη περισσότερο από τον ρόλο που περιγράφεται πιο πάνω. Βοηθούν τους αθλητές τους να βρουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους, τους δείχνουν πώς να τις αξιοποιούν αλλά και πώς να τις βελτιώνουν καθημερινά.

Όταν είσαι προπονητής των Ειδικών Ολυμπιακών, πρέπει να μεταδίδεις ενθουσιασμό, αφοσίωση και θετική στάση απέναντι σε κάθε άσκηση, αθλητικό γεγονός και προπόνηση. Έχεις υποχρέωση να εμπλουτίζεις τις ζωές των αθλητών, ούτως ώστε να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Οι δεξιότητες και η αυτοπεποίθηση που μπορεί να κερδίσει ένας αθλητής μέσω του αθλητισμού, έχουν θετική επίδραση στη μετέπειτα ζωή του. Ο προπονητής μπορεί να βοηθήσει τον αθλητή του, στο να έχει καλά αποτελέσματα στο σχολείο ή ακόμα και στο να βρει δουλειά.

Όμως και οι προπονητές κερδίζουν από την εμπλοκή τους στους Ειδικούς Ολυμπιακούς! Με αυτό τον τρόπο γνωρίζουν γενναίους και αποφασιστικούς αθλητές, οι οποίοι εμπνέουν και αυτούς τους ίδιους. Οι προπονητές γίνονται περισσότερο από  τους δασκάλους, για τους αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών! Γίνονται μέντορες και πρότυπα και λειτουργούν σαν τους αρχηγούς κοινότητας.

Άριστη Προπόνηση

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί δεσμεύονται για την Άριστη Προπόνηση, επειδή αυτό ωφελεί τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, οι προπονητές εργάζονται για τη βελτίωση των αθλητικών τεχνικών, της  τακτικής και της καλής φυσικής κατάστασης των αθλητών.

Ένας από τους κορυφαίους στόχους της Άριστης Προπόνησης, είναι η συνεχής εκπαίδευση των προπονητών. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται και συνεργασία με αθλητικές οργανώσεις, οι οποίες προσφέρουν την υψηλότερη σε επίπεδο και την πιο έγκαιρη γνώση για τους προπονητές των Ειδικών Ολυμπιακών. Η εκπαίδευση για την Άριστη Προπόνηση, καθιστά τους προπονητές μας ικανούς να αναγνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες κάθε αθλητή χωριστά. Επίσης, καθώς αυξάνουμε τις προπονήσεις και τις ευκαιρίες ανταγωνισμού, αυξάνονται και οι πιθανότητες κάθε αθλητή να φτάσει ή να υπερβεί τον ίδιο τον εαυτό του.

Είναι φανερό ότι, η εστίαση και η αφοσίωση είναι στους αθλητές. Η κατάλληλη εκπαίδευση βοηθά τους προπονητές να παρέχουν τις καλύτερες ευκαιρίες και εμπειρίες προς τους αθλητές, κάθε αναπτυξιακού επιπέδου, για να τους βοηθήσουν να φτάσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων τους.

Οι Προπονητές μας στοχεύουν ψηλά και νοιώθουν περήφανοι για τα επιτεύγματα των αθλητών τους, τα οποία συχνά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους.

«Αν το καλύτερο είναι δυνατό, το καλό δεν είναι αρκετό!»

Προπονητές που εμπνέουν και εμπνέονται

Οι προπονητές μας, δίνουν στους αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών την ευκαιρία να φτάσουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους και να ανακαλύψουν τα όνειρά τους. Ταυτόχρονα, μπορεί και οι ίδιοι οι προπονητές να βιώσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο.

Ο Mike Cohen, βίωσε μια πραγματική έκπληξη, όταν άρχισε να προπονεί νέους με νοητική αναπηρία, που αγαπούσαν το μπάσκετ. Με την εκπαίδευση και την καθοδήγησή του, η ομάδα καλυτέρευε συνεχώς στην επιδεξιότητα και την αυτοπεποίθηση. Σύντομα άρχισαν να ανταγωνίζονται ενάντια σε άλλες ομάδες των Ειδικών Ολυμπιακών, σε όλη τη Φλώριδα και οι συμμαθητές και οι γείτονές τους άρχισαν να παρακολουθούν τα παιχνίδια τους ανελλιπώς. Για πρώτη φορά, αυτοί οι νέοι αναγνωρίστηκαν από την κοινότητά τους. Ο προπονητής Cohen ανάμενε από τους Ειδικούς Ολυμπιακούς να δώσουν σκοπό σε αυτούς τους νέους άνδρες. Αλλά δεν περίμενε να μεταμορφωθεί  ο ίδιος, από το θάρρος και την αφοσίωσή τους. Αντιλήφθηκε επίσης ότι είχε κάνει μια πραγματική διαφορά στις ζωές αυτών των αθλητών. Σήμερα ο ίδιος είναι ένας βασικός παράγοντας στο τοπικό πρόγραμμα των Ειδικών Ολυμπιακών και προσπαθεί να ενθαρρύνει τον κάθε ένα που γνωρίζει, για να εμπλακεί.