Πρόγραμμα Ηγεσίας Αθλητών

To Πρόγραμμα Ηγεσίας Αθλητών (Inclusive Youth Leadership Program ), αποτελεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόγραμμα των Special Olympics.

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί αναγνωρίζουν ότι, ο χαρακτήρας των νέων ανθρώπων διαμορφώνεται καθοριστικά μέσω της διαπαιδαγώγησης. Η παιδεία που τους δίνεται από την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον, αλλά και τα διάφορα ερεθίσματα που προσλαμβάνουν οι νέοι μας από διάφορες πηγές, μπορούν να διαμορφώσουν συνεπείς, ευαισθητοποιημένους και αξιόλογους πολίτες. Έτσι, τα Special Olympics, μέσω του Προγράμματος Νεαροί Ηγέτες Χωρίς Αποκλεισμούς, «επενδύουν» στους νέους και προσπαθούν να τους καταστήσουν αγγελιοφόρους της προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, και της ισότιμης ένταξης στην κοινωνία.

Οι Νεαροί Ηγέτες, για τα Special Olympics, είναι νέοι άνθρωποι από 14 έως 24 ετών με και χωρίς νοητική αναπηρία, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στο τεράστιο θέμα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Οι Νεαροί Ηγέτες με και χωρίς νοητική αναπηρία συνεργάζονται και λειτουργούν ως μία ομάδα Χωρίς Αποκλεισμούς.

Οι Νεαροί Ηγέτες με και χωρίς νοητική αναπηρία, ως μέλη της ίδιας ομάδας, που συνεργάζονται και αναλαμβάνουν την οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων, αντιλαμβάνονται ότι όλοι αποτελούμε απαραίτητα μέλη της κοινωνίας και ότι όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε. Η εύρυθμη και ουσιαστική λειτουργία αυτής της μικρής κοινωνικής ομάδας, αποτελεί απόδειξη ότι, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει και η ευρύτερη κοινωνία.

Η ποικιλομορφία μίας ομάδας προσφέρει προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ίσες ευκαιρίες ενδυνάμωσης και εξέλιξης, τόσο ως άνθρωποι όσο και ως ηγέτες.

Ο όρος Ηγέτης χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτής της ομάδας, επειδή οι νέοι αυτοί ενημερώνουν άλλες κοινωνικές ομάδες, ηγούνται και προωθούν δράσεις αθλητικές και μη, με σκοπό την αλλαγή νοοτροπίας και την άρση προκαταλήψεων σχετικά με τα θέματα της αναπηρίας.

Οι νέοι που θέλουν να γίνουν Νεαροί Ηγέτες Χωρίς Αποκλεισμούς:

  • ενημερώνονται και εκπαιδεύονται από τα Special Olympics,
  • λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και τεχνογνωσία,
  • εγγράφονται ως ενεργά μέλη των Special Olympics και
  • διαπιστεύονται ως Νεαροί Ηγέτες.

Μέσα από τις συναντήσεις της ομάδας τους, οι Νεαροί Ηγέτες, δημιουργούν μία κεντρική ιδέα για μία συγκεκριμένη ενταξιακή δράση, οργανώνουν αυτή τη δράση, έρχονται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους (φορείς, συλλόγους, εκπαιδευτικές μονάδες κ.λπ.) και την υλοποιούν.

Η Ομάδα των Νεαρών Ηγετών καθοδηγείται από τα Special Olympics αλλά και από τον/τη μέντορά τους, ο/η οποίος/α μπορεί να είναι προπονητής/ρια φυσικής αγωγής, καθηγητής/ρια ή οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε ενήλικος/η μπορεί να τους εμπνεύσει και να τους κατευθύνει, εκπαιδευμένος και αυτός/ή από τα Special Olympics. Ο/Η μέντορας θα τους υποστηρίξει στον σχεδιασμό της δράσης και στην επίλυση οποιουδήποτε θέματος, δίνοντας τους διάφορες εναλλακτικές.

Σημαντικό στοιχείο είναι η προώθηση και η προβολή, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των δράσεων για ένταξη, χωρίς αποκλεισμούς, των αθλητών με νοητική αναπηρία. Η προβολή της δράσης και οι αντίστοιχες φωτογραφίες, θα εμπνεύσουν και άλλους για να συμμετέχουν και να γίνουν Νεαροί Ηγέτες Χωρίς Αποκλεισμούς, καθιστώντας πραγματικότητα τη συμπερίληψη όλων ανεξαιρέτως των ατόμων στην επερχόμενη γενιά.