Η Αποστολή μας

Αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών είναι…

  • Η συνεχής και αδιάλειπτη ενασχόληση με άτομα με νοητική αναπηρία.
  • Η παροχή, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων, σε όσο το δυνατό περισσότερα ολυμπιακά αθλήματα.
  • Η παροχή, προς τους/τις αθλητές/αθλήτριες της, ευκαιριών για βελτίωση της φυσικής τους κατάσταση και του συντονισμού των κινήσεών τους, στο μέτρο και στον βαθμό των δυνατοτήτων τους.
  • Η παροχή, προς τους/τις αθλητές/αθλήτριες της, ευκαιριών για να αναπτύξουν τον αυτοσεβασμό τους, την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τους, την υπερηφάνειά τους, τον αλληλοσεβασμό και την κοινωνικότητά τους.