Τρόποι Δωρεάς

Επίπεδα Χορηγών- Special Olympics Cyprus
  • Χρυσός Χορηγός €15,000 άνω
  • Αργυρός Χορηγός €5000
  • Χάλκινος Χορηγός €3000 και άνω
  • Υποστηρικτής – οποιοδήποτε χρηματικό ποσό πάνω από €500

 

Σαν αντάλλαγμα οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Κύπρου θα παραχωρήσουν την πιο κάτω προβολή:

  1. Αναφορά στα δελτία τύπου που θα δημοσιευτούν σε ημερήσιες και άλλες εφημερίδες, περιοδικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αθλητικές ιστοσελίδες
  2. Τοποθέτηση λογότυπου σε πανό.
  3. Διαφήμιση στην ιστοσελίδα των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου www.specialolympics.com.cy
  4. Τοποθέτηση λογότυπου αλλά και αναφορά σε οποιαδήποτε έντυπα κυκλοφορήσουν αναφορικά με τη Διοργάνωση.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ / XΟΡΗΓΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
1050136977601
ΙΒΑΝ: CY82005001050001050136977601
BIC: HEPACY2N