Διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022-2025

 

Προέδρος: Μαρία Βασιλειάδου

Αντιπρόεδρος: Αριστούλα Αλεξάνδρου

Γεν. Γραμματέας : Ελένη Ρωσσίδου

Ταμίας: Ηλίας Σαρρής 

Sports Director: Σπύρος Τοφή

Μελη: Χάρης Χαρή     

          Γιώργος Λεοντίου                     

          Ελισσαίος Κουρτέλλας

          Μαρία Χριστοφή

          Κωνσταντίνος Ευσταθίου

          Κωνσταντίνος Πασιαρδής

          Παύλος Αντωνιάδης

Εκπρόσωπος αθλητών: Γιώργος Χριστοδούλου