Ενοποιημένα Σχολεία

Τα Ενοποιημένα Σχολεία (Unified Schools) δίνουν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, διαχειριστές και προπονητές τη δύναμη να δημιουργήσουν έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς και να βοηθήσουν να τερματιστεί το στίγμα γύρω από την νοητική αναπηρία.

Τα Ενοποιημένα Σχολεία ξεκινούν με τα Ενοποιημένα αθλήματα (Unified Sports) για τη δημιουργία σχολικών κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς για νέους όλων των ικανοτήτων μέσω αθλητικών προγραμμάτων, προπονήσεων και Αγώνων. Αυτός ο προγραμματισμός δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ευπρόσδεκτοι, εκτιμημένοι και συμπεριλαμβανόμενοι τόσο στο σχολείο όσο και στην τοπική τους κοινότητα.

Αυτά τα σχολεία μπορούν να επεκτείνουν τον προγραμματισμό τους ώστε να συμπεριλάβουν την ηγεσία των νέων χωρίς αποκλεισμούς και τη δέσμευση ολόκληρου του σχολείου προκειμένου να γίνουν Ενοποιημένα Σχολεία Πρωταθλητών (Unified Champion Schools).

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί είναι αφιερωμένοι στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω κοινών αθλητικών προπονήσεων και αγώνων. Το Ενοποιημένα αθλήματα (Unified Sports) ενώνουν άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία στην ίδια ομάδα. Εμπνεύστηκε από μια απλή αρχή: η προπόνηση μαζί και το παιχνίδι μαζί είναι ένας γρήγορος δρόμος προς τη φιλία και την κατανόηση.

Στα Ενοποιημένα αθλήματα (Unified Sports), οι ομάδες αποτελούνται από άτομα παρόμοιας ηλικίας και ικανότητας. Αυτό κάνει τις προπονήσεις πιο διασκεδαστικές και τα παιχνίδια πιο συναρπαστικά για όλους. Το να έχετε κοινά αθλήματα είναι ένας ακόμη τρόπος για να εξαφανιστούν οι προκαταλήψεις και οι ψεύτικες ιδέες.

Ο αντίκτυπος των ενοιποιημένων σχολείων σε όλο τον κόσμο – https://media.specialolympics.org/resources/community-building/youth-and-school/unified-schools/UCS-Global-Info-Graphic-2022.pdf?_ga=2.74204689.2009983819.1660909201-1527503157.1504679317