Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία και αποτελεσματικότητά της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών (ΚΟΕΟ), λειτουργεί διάφορες επιτροπές σε τακτική/σταθερή ή και έκτακτη βάση (AD HOC). Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ ή και άλλα άτομα φίλους της Ομοσπονδίας, οι οποίοι/ες γνωρίζουν το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η επιτροπή και κρίνεται ότι η εμπειρογνωμοσύνη τους βοηθά στην ομαλή λειτουργία της επιτροπής.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, λειτουργούν σε τακτική βάση, οι ακόλουθες Επιτροπές:

 • Τεχνική Επιτροπή
 • Επιτροπή Γονέων
 • Επιτροπή Εθελοντών και Φίλων
 • Επιτροπή Ηγεσίας Αθλητών
 • Επιτροπή Χορηγών
 • Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου

Περαιτέρω, όταν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη, λειτουργούν σε έκτακτη βάση (AD HOC) οι ακόλουθες Επιτροπές:

 • Επιτροπή Επιμόρφωσης
 • Επιτροπή Προσφορών
 • Οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή, ανάλογα με την ανάγκη της Ομοσπονδίας

 

 • Τεχνική Επιτροπή

 

Η Τεχνική Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της ΚΟΕΟ.

 • Είναι συμβουλευτικό σώμα και συμβουλεύει το Δ.Σ. για θέματα που έχουν σχέση με τις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, αλλά και θέματα ανάπτυξης αθλημάτων.
 • Είναι υπεύθυνη για τον αγωνιστικό προγραμματισμό της Ομοσπονδίας.
 • Όλες οι αποφάσεις της εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Sports Director της Ομοσπονδίας

Μέλη της υφιστάμενης Τεχνικής Επιτροπής:

 1. Σπύρος Ττοφή (Πρόεδρος / Ειδικός Γυμναστής – Sports Director της ΚΟΕΟ)
 2. Χάρης Χαρή (Ειδικός Γυμναστής – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 3. Γιώργος Λεοντίου (Ειδικός Γυμναστής – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 4. Μαρία Χριστοφή (Ειδική Γυμνάστρια – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 5. Παύλος Αντωνιάδης (Ειδικός Γυμναστής – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 6. Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Ειδικός Γυμναστής – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 7. Κώστας Κωνσταντίνου (Ειδικός Γυμναστής – Διευθυντής του Γραφείου της ΚΟΕΟ)
 8. Γεωργία Νικολάου (Ειδική Γυμνάστρια)
 9. Γιώργος Παναγίδης (Ειδικός Γυμναστής)
 10. Δένα Κυριάκου (Ειδική Γυμνάστρια)
 11. Δέσπω Μοτίτου (Ειδική Γυμνάστρια)
 12. Έλενα Παύλου (Ειδική Γυμνάστρια)
 13. Μαρία Αριστοτέλους (Ειδική Γυμνάστρια)
 14. Στέλλα Δημητρίου (Ειδική Γυμνάστρια)

 

 • Επιτροπή Γονέων

Η Επιτροπή Γονέων είναι υπεύθυνη να:

 • διατηρεί αρχείο με τους γονείς των αθλητών/ριών της Ομοσπονδίας,
 • προτείνει στην Επιτροπή Επιμόρφωσης ενημερωτικές δράσεις, τις οποίες οργανώνει και διεκπεραιώνει,
 • συντονίζει τους γονείς των αθλητών που θέλουν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους σε αποστολές στο εξωτερικό.

Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Γονέων είναι οι:

 1. Ελισσαίος Κουρτέλλας (Πρόεδρος της Επιτροπής / Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 2. Ηλίας Σαρρής (Ταμίας του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 • Επιτροπή Εθελοντών και Φίλων

Η Επιτροπή Εθελοντών και Φίλων είναι υπεύθυνη να:

 • διατηρεί αρχείο με τους εθελοντές και φίλους της Ομοσπονδίας,
 • ενημερώνει τους εθελοντές και φίλους για τις δράσεις της ΚΟΕΟ,
 • οργανώνει και συντονίζει τη συμμετοχή των εθελοντών και φίλων στις διάφορες αθλητικές και άλλες δράσεις της ΚΟΕΟ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και επιτυχία τους,
 • φροντίζει για τη(ν)
  • γενική επιμόρφωση των εθελοντών,
  • ενημέρωση των εθελοντών σχετικά με τα καθήκοντά τους, ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων της ΚΟΕΟ που θα συμμετάσχουν κάθε φορά,
  • διεύρυνση της ομάδας των εθελοντών και φίλων της ΚΟΕΟ.

Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Εθελοντών και Φίλων:

 1. Αριστούλα Αλεξάνδρου (Πρόεδρος της Επιτροπής / Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 2. Γιώργος Λεοντίου (Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)

 

 • Επιτροπή Ηγεσίας Αθλητών

Η Επιτροπή Ηγεσίας Αθλητών είναι υπεύθυνη για τη(ν):

 • εκπαίδευση των αθλητών σε θέματα που τους αφορούν,
 • διοργάνωση συναντήσεων με στόχο την κοινωνικοποίηση, την υποστήριξη των αθλητών,
 • εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε διάφορα Σεμινάρια εντός και εκτός Κύπρου,
 • συμμετοχή σε διάφορα Προγράμματα της ΚΟΕΟ.

Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Ηγεσίας Αθλητών:

 1. Παύλος Αντωνιάδης (Πρόεδρος / Ειδικός Γυμναστής – Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 2. Μαρία Αριστοτέλους (Ειδική Γυμνάστρια) Μέλος Τεχνικής Επιτροπής

Εκπρόσωποι αθλητών

Rayan Mehio

Mila Marinova

 • Επιτροπή Χορηγών

Η Επιτροπή Χορηγών λειτουργεί με κύριο στόχο την εξεύρεση Χορηγών/Υποστηρικτών, οι οποίοι να στηρίξουν έμπρακτα το έργο της ΚΟΕΟ, προσφέροντας  με διάφορους τρόπους (οικονομική ενίσχυση ή προσφορά σε είδος).

Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Χορηγών:

 1. Ελένη Ρωσσίδου (Πρόεδρος / Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ / National Director)
 2. Κωνσταντίνος Πασιαρδής (Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)

 

 • Επιτροπή Εσωτερικού ελέγχου

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνη να διενεργεί οποιοδήποτε έλεγχο, ως προς τις διαδικασίες που διενεργούνται στην Ομοσπονδία και αφορούν:

 • στη χρηστή διοίκηση,
 • στον έλεγχο των Οικονομικών,
 • στην τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών των Special Olympics,
 • στην τήρηση των διαδικασιών απαιτούνται από τον ΚΟΑ,
 • στην τήρηση των εσωτερικών κανονισμών της Ομοσπονδίας.

Μέλη της υφιστάμενης Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου:

 1. Μαρία Βασιλειάδου (Πρόεδρος / Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 2. Ελένη Ρωσσίδου (National Director της ΚΟΕΟ)
 3. Ηλίας Σαρρής (Ταμίας του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ)
 4. Κωνσταντίνος Πασιαρδής (Μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕΟ) (Νομικός Σύμβουλος)

 

 • Επιτροπή Επιμόρφωσης

Η Επιτροπή Επιμόρφωσης, είναι μια AD HOC επιτροπή, η οποία συστήνεται από το Δ.Σ. όταν προκύπτουν θέματα επιμόρφωσης:

 • αθλητών/αθλητριών,
 • προπονητών,
 • γονέων/κηδεμόνων,
 • εθελοντών και φίλων της Ομοσπονδίας.

Βασική υπευθυνότητά της είναι η διοργάνωση και διεκπεραίωση διάφορων σεμιναρίων και επιμορφωτικών δράσεων, βάσει των αναγκών των διάφορων Επιτροπών της Ομοσπονδίας. Αυτά τα σεμινάρια και οι επιμορφωτικές δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνονται.

 

 • Επιτροπή Προσφορών

Η Επιτροπή Προσφορών είναι μια AD HOC επιτροπή, η οποία συστήνεται από το Δ.Σ., όταν προκύπτουν σχετικά θέματα.

Βασική υπευθυνότητά της είναι η λήψη και αξιολόγηση προσφορών που αφορούν στην αγορά εισιτηρίων, ρουχισμού, αθλητικού ή και άλλου εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας.

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής, σχετικά με την πιο κατάλληλη (βάσει των προδιαγραφών) και την πιο συμφέρουσα (βάσει της τιμής) προσφορά, υποβάλλονται προς και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.