Οι οικογένειες μας

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΣ

Για τους αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών, τα μέλη της οικογένειάς τους αποτελούν τον σημαντικότερο πυλώνα στήριξης στην προσπάθειά τους για ανεξαρτητοποίηση.

Είναι τα πρώτα άτομα που πραγματικά κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του αθλητή, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αγνοούν το τι μπορεί πραγματικά να πετύχει το παιδί τους.

Μια μητέρα αθλητή των Ειδικών Ολυμπιακών, ανάφερε ότι οι οικογένειες είναι μέρος της ομάδας, που εργάζονται όλοι μαζί για να κάνουν τα πάντα. «Όλοι στο πρόγραμμα, δέχεται ο ένας τον άλλο χωρίς ερώτηση. Όλοι λειτουργούν ως ομάδα, υποστηρίζει ο ένας τον άλλον». Η μητέρα αυτή, παραδέχτηκε ότι, ο γιος της σημείωσε μεγάλη πρόοδο από τον καιρό που εντάχθηκε στα Special Olympics. «Ξέρω ότι αυτό σημαίνει πολλά για αυτόν και, ως μαμά,  παρακολουθώ τον Jamie να πιστεύει στον εαυτό του και να επιτυγχάνει τους στόχους του! Αυτό είναι απλά υπέροχο».

 

Κτίζοντας κοινωνίες

Πολλά μέλη της οικογένειας γίνονται εκπρόσωποι ή εθελοντές, προπονητές ή χρηματοδότες για τους αθλητές, δίνοντάς τους μια σημαντική φωνή, μέσα από τα Special Olympics.

Με την ένταξή τους στο Δίκτυο Στήριξης της Οικογένειας, τα μέλη της οικογένειας μπορεί να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Μπορούν να καταστούν ένας σημαντικός σύνδεσμος, ο οποίος να διασφαλίσει την υποστήριξη της ευρύτερης κοινότητας προς το κίνημα των Special Olympics.

Οι οικογένειες δημιουργούν κοινότητες μέσω του εθελοντισμού σε αθλητικές προπονήσεις, μοιράζονται πληροφορίες, μιλούν σε απευθείας σύνδεση μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου και υπηρετούν σε ηγετικούς ρόλους. Για κάθε μέλος της οικογένειας που εμπλέκεται, τα Special Olympics έχουν ένα λόγο να γιορτάσουν.