Σεμινάριο Προπονητών/ Operation Safeguard Project 27/01