Υιοθετήστε ένα αθλητή

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών (ΚΟΕΟ) έχει ως βασικό σκοπό της να βοηθήσει, μέσω του αθλητισμού, τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι αγώνες, για τους αθλητές των Ειδικών Ολυμπιακών, είναι πάντα μια ευκαιρία για να δείξουν τη δύναμη της θέλησής τους για να νικήσουν, όχι μόνο στον αθλητικό στίβο, αλλά και στον στίβο της ζωής. Αυτή την ευκαιρία την έχουν οι αθλητές μας μέσα από τη συμμετοχή τους σε τοπικούς Αγώνες, αλλά και σε Αγώνες Εξωτερικού.

Για τη διενέργεια των αγώνων σε τοπικό επίπεδο και στο εξωτερικό, η ΚΟΕΟ στηρίζεται στις ετήσιες χορηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, στην οικονομική και άλλη ενίσχυση διαφόρων χορηγών και στη συνεχή στήριξη εκατοντάδων εθελοντών.

Επιπρόσθετα, για να γίνει κατορθωτή η συμμετοχή των αθλητών μας σε αγώνες εξωτερικού, η ΚΟΕΟ εξαγγέλλει και το σχέδιο επιχορήγησης/υιοθεσίας αθλητών, γνωστό ως Πρόγραμμα «Adopt an Athlete».

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, ιδιώτες, εταιρίες, ιδρύματα και διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι φορείς καλούνται να «υιοθετήσουν» ένα ή και περισσότερους αθλητές της ΚΟΕΟ, καλύπτοντας όλα ή μέρος των εξόδων συμμετοχής του/τους στους αγώνες. Το κόστος για κάθε αθλητή συμπεριλαμβάνει διαμονή, διατροφή, αεροπορικό εισιτήριο και αθλητικό εξοπλισμό.

Τα οφέλη που έχει μια εταιρεία που υιοθετεί έναν αθλητή είναι πολλαπλά και αμφίπλευρα αφού μεταξύ άλλων υπάρχει συνεχής προβολή της συνεργασίας εκ μέρους των Ειδικών Ολυμπιακών, μπορούν να γίνουν ενέργειες από την εταιρεία μέσα από το τμήμα προβολής και διαφήμισης του κοινωνικού της έργου και το πιο σημαντικό δίνεται η ευκαιρία μέσω της χορηγίας σε κάποιο αθλητή να συμμετάσχει σε Αγώνες εξωτερικού.