Ειδήσεις

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ (ΚΟΕΟ), δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Καθοδηγητή/ριας Εργασίας (Job Coach), με σκοπό την καθοδήγηση αθλητών/αθλητριών της, που εργοδοτούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας.