Family Health Forum

Το Family Health Forum (Πρόγραμμα Οικογενειών) των Special Olympics, προσφέρει στις οικογένειες των αθλητών μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στις διάφορες δράσεις, ξεχωριστές και πολύτιμες εμπειρίες.

Οι οικογένειες των αθλητών μας είναι η πρωταρχική πηγή ασφάλειας και συναισθηματικής κάλυψης, για την ισορροπημένη ανάπτυξή τους και την ομαλότερη δυνατή ένταξή τους στους κόλπους της κοινωνίας.

Η συνεργασία με τις οικογένειες, μέσω του προγράμματος, στοχεύει στην:

  • προσφορά ευκαιριών, σε όλα τα μέλη των οικογενειών, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις που θα εμπλουτίσουν τη ζωή όλων των εμπλεκομένων.
  • αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της γνώσης σχετικά με τη Νοητική Αναπηρία, μέσω των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • προώθηση της αφοσίωσης και υποστήριξης στα Special Olympics.

Ως μέλος οικογένειας (Family Member), θεωρείται κάθε άτομο που έχει σχέση συγγένειας (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με τον αθλητή που συμμετέχει στα Special Olympics, όπως:

  • Συγγένεια εξ αίματος: πατέρας, μητέρα, αδελφός/ή, παιδί, παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, ανιψιός/ά και γενικά συγγενής που σχετίζεται με γάμο ή σύντροφο συγγενή εξ αίματος
  • Συγγένεια εξ αγχιστείας: ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του αθλητή
  • Νόμιμος κηδεμόνας, θετός γονέας ή κάθε άτομο  που έχει την ευθύνη της φροντίδας του αθλητή ή έχει ρόλο κηδεμόνα ή θετού γονέα.

Από το 2014, το Πρόγραμμα Οικογενειών έχει ενεργό ρόλο στην Εκπαίδευση και Ενημέρωση των μελών του, μέσω σεμιναρίων και ημερίδων καθώς και μέσω της συμμετοχής και παρουσίας τους σε Τοπικούς, Περιφερειακούς, Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Αγώνες, στους οποίους χειροκροτούν τις προσπάθειες των αθλητών.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δοθεί στις οικογένειες  των αθλητών η ευκαιρία:

  • να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε θέματα υγείας, διατροφής και συμβουλευτικής ψυχολογίας,
  • να συζητήσουν για καλές πρακτικές με τους ειδικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας,
  • να μοιραστούν χρήσιμες συμβουλές για βελτίωση της καθημερινότητάς τους, 
  • να αναπτύξουν με τα παιδιά τους καλύτερη διαπροσωπική σχέση/επικοινωνία, βασισμένη στην αποδοχή, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.